Schenk Institute został wielokrotnie uhonorowany tytułem Solidnej Marki (2012, 2013).

Certyfikat ten jest przyznawany firmom zorientowanym na Klienta i skupiającym się na wartościach takich jak społeczna odpowiedzialność biznesu, profesjonalizm w obrocie gospodarczym oraz jakość produktów i usług, a także dbających o komunikację w Internecie. Tytuł przyznają Fundacja Nauki i Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Primus Inter Pares pod patronatem Ministra Gospodarki.

Certyfikat Jakości

Klienci wyróżnili Schenk Institute, przyznając nam w 2003 roku Certyfikat Jakości w programie „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości” realizowanym przez Data Group.

Klienci do nas wracają po więcej!

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszej pracy jest też fakt, iż 80% klientów, którzy raz kupili nasze szkolenia lub konsultacje wracało do nas ponownie – nierzadko wielokrotnie.

POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH

Należymy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firm szkoleniowych to organizacja ogólnopolska, pracująca na rzecz rozwoju i profesjonalizacji branży szkoleniowej. Izba powstała 2005r. I należy do niej ponad 300 firm szkoleniowych (czerwiec 2013) z całej Polski. Przynależność do niej jest potwierdzeniem wysokich standardów jakie spełnia Schenk Institute.

UCZESTNICY O NAS

ZAUFALI NAM