HISTORIA

„Powstaliśmy z Pasji”

Firmę założył w 1995 roku dr George Schenk, amerykański Konsultant pracujący od kilku lat w Polsce oraz dwójka polskich trenerów – Mirosława Białobrzeska i Jacek Walkiewicz. Dr George Schenk już wówczas był cenionym, szanowanym i podziwianym konsultantem. Doceniano nie tylko jego ciepło i urok osobisty, ale przede wszystkim głęboką wiedzę biznesową, popartą trzydziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu na najwyższych szczeblach. Klienci cenili George’a Schenka także za to, że o strategii, finansach czy zarządzaniu mówił w jasny, zrozumiały i ciekawy sposób. Dlatego też jego nazwisko stanowi pierwszy człon nazwy firmy.

Rynek potrzebował firmy, która uważnie słuchałaby potrzeb klientów i dostarczała faktycznych rezultatów. Naszymi atutami od samego początku były: znajomość polskiego rynku, unikalne know – how i ogromne doświadczenie biznesowe dr Schenka. Powstała zatem firma, której pracownicy chcieli wiedzieć jakie są prawdziwe potrzeby klientów i przygotować odpowiadające im szkolenia.

SCHENK INSTITUTE DZIŚ

Od początku wiedzieliśmy, że chcemy tworzyć rzeczy nowe, rozwijać metody pracy doradczo-szkoleniowej i być prawdziwym wsparciem w rozwoju biznesu naszych klientów. Dlatego drugim członem naszej nazwy jest „instytut”, bo w naszym przekonaniu to miejsce gdzie rozwój jest zawsze ważną wartością. Przez lata systematycznie rosną obroty firmy i grono naszych klientów.Rozrasta się zespół trenerów i konsultantów, który wspiera grupa doradców handlowych oraz pracowników „zaplecza” logistycznego, bez których praca byłaby znacznie mniej efektywna. Początkowo robiliśmy tradycyjne szkolenia. Obecnie tworzymy kompleksowe programy rozwojowe ,w których uzupełniliśmy pracę z klientami o doradztwo, narzędzia diagnozy potrzeb rozwojowych, sposoby badania efektywności projektów, metody pomagające klientom wypracowywać konkretne rozwiązania, coaching indywidualny i grupowy.